Ubezpieczenia społeczne, kadry, płace

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, świadczona przez kancelarię, obejmuje usługi w zakresie pełnej obsługi kadrowej i ubezpieczeń społecznych.

Podstawowe zadania:

 • sporządzanie umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów pracowniczych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT 4R, 11, 40
 • sporządzanie przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie druków RMUA
 • sporządzanie i przekaz dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • pomoc w sporządzaniu regulaminu pracy i wynagrodzeń
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • prowadzenie dokumentacji dla refundacji z PFRON
 • prowadzenie dokumentacji dla rozliczeń z OHP
 • reprezentowanie klienta przed ZUS, KRUS oraz innymi instytucjami
 • weryfikacja dokumentacji
 • doradztwo

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiący reklamy prowadzonej działalności.

  Mapa strony