Kancelaria Adwokacka

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.
Działalność kancelarii skupia się na prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw w zakresie: prawa cywilnego i spadkowego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.
W ramach prowadzonej działalności, kancelaria świadczy usługi prawne także dla klientów indywidualnych, wśród których wyróżnić należy:
prowadzenie spraw w zakresie dochodów nieujawnionych oraz innych - przed Urzędem Skarbowym,
prowadzenie mediacji z wierzycielami i dłużnikami,
prowadzenie postępowań spadkowych.

Podstawowe zadania:

 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie mediacji
 • pomoc prawna w zakresie polubownego rozwiązywania sporów
 • sporządzanie pism przedsądowych oraz procesowych
 • reprezentowanie - jako pełnomocnik klienta przed sądem, organami administracji oraz innymi instytucjami
 • obrona w postępowaniach
 • prowadzenie spraw sądowych
 • dochodzenie roszczeń
 • analiza pism i dokumentacji
 • sporządzenie umów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych
 • bieżąca obsługa prawna

Naszym celem jest skuteczne reprezentowania Klienta, co wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiący reklamy prowadzonej działalności.

  Mapa strony