Obsługa podatkowa

Pełna obsługa podatkowa, dostosowana do indywidualnych potrzeb pzedsiębiorstwa i specyfiki jego działalności.

Dla firm:

 • pomoc w rejestracji wszelkich form działalności gospodarczej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych (np. ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, ewidencji przychodów, itd.)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • audyt finansowy
 • sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • pomoc formalna w sprawach urzędowych
 • doradztwo podatkowe i finansowe
 • reprezentowanie klientów w kontaktach i postępowaniach przed urzędami

Oferta kancelarii w zakresie usług podatkowych skierowana jest głównie do przedsiębiorców. Dostrzegając jednak zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę podatkową wśród klientów indywidualnych, kancelaria przyjmuje także zlecenia w tym zakresie.

Dla klientów indywidualnych:

 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • weryfikacja zeznań podatkowych
 • pomoc formalna w sprawach urzędowych
 • doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie klientów w kontaktach i postępowaniach przed urzędami

Powyższe zadania wchodzą w skład podstawowej oferty obsługi podatkowej.

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowiący reklamy prowadzonej działalności.

  Mapa strony